SO U ORGANIZMU – OSNOVA OSMOZE I METABOLIZMA

 

Na osmozu, odnosno razmenu tečnosti izmedju ćelija direktno utiče gustina soli u samoj ćeliji. Tečnost iz ćelije se uvek kreće iz ćelije sa nižom u ćeliju sa višom koncentracijom soli. Telo se neprestano bori da održi nivo soli, odnosno energije i izbalansira je da bi se što ravnomernije širila telom. To je prikazano na sledećem grafikonu:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

PROVODLJIVOST SOLI

 

Ovo je eksperiment iz hemije za srednjoškolce. Vežimo lampicu na žicu kroz koju će prolaziti struja iz male baterije. Potopimo sada tu žicu i drugu provodljivu žicu iz baterije u vodu. Lampica neće zasvetleti, jer voda nije dobar provodnik. Ali ako u vodu dodamo malo soli, počeće da svetli i svetleće sve jaće što više budemo dodavali soli, do odredjene granice. Isto se dešava i sa našim telom.

 

 

Kada nam nedostaje soli u telu, patimo od hroničnog deficita energije. So je osnovni hranljivi sastojak koji poseduje izuzetne osobine i kvalitete koji nas drže u životu! A te osobine, kvalitete i sastojke možete naći u našoj himalajskoj ružičastoj soli.

 


METABOLIČKI EFEKTI HIMALAJSKE KRISTALNE SOLI


Pouzdani rezultati kliničkih istraživanja najčistije soli na planeti

 

U SAD-u su 2007. godine u laboratorijama Fenestra Research-a u Nevadi izvršena uporedna ispitivanja reakcije ljudskog tela na uzimanje morske soli i himalajske soli.

Istraživanja su vodjena takozvanom dvostruko-skrivenom placebo metodom. Takva naučna metoda pouzdano štiti rezultate istraživanja od svakog svesnog ili nesvesnog uticaja bilo istraživača ili ispitanika na rezultate obavljenih istraživanja.


 

Cilj ove studije u Nevadi bio je da se proveri da li upotreba himalajske ružičaste soli zaista predstavlja potpuno prirodan izvor minerala za ljudsku ishranu.

To je bilo već drugo kliničko istraživanje te vrste soli. Prvo je izvršeno 2001. godine u Evropi, na Univerzitetu u Gracu u Austriji.

 

 

 

REZULTATI STUDIJE

 

Istraživanje je radjeno tokom trideset dana na uzorku od sedamdeset ljudi izabranih na slučajan način iz široke populacije ljudi dobrog opšteg zdravlja.

Unapred je bila definisana preporučena vrednost za svaki od sledećih indikatora, i za svaku normu su odredjena dozvoljena odstupanja. Norme su podeljene u tri zone:
 

- ZELENA ZONA, POŽELJNA sa oko plus-minus 5% odstupanja

- ŽUTA ZONA, DOZVOLJENA sa oko plus-minus 15% odstupanja

- CRVENA ZONA, NEPOŽELJNA sa ostupanjem od najmanje plus-minus 35%
 

Za svakog pojedinog ispitanika iskusni specijalisti opšte medicine su prvo uradili opšti test zdravlja, radi kasnijeg što preciznijeg meranja efekata upotrebe soli.

 

Tada su upostavljene osnovne uporedne vrednosti za svakog ispitanika pojedinačno, na osnovu sledećih kombinovanih vrednosti koje su podeljene u tri indikatora:

 

- mineralizacija

- oksidativni stres

- hidratacija

 

Kod svih sedamdeset ljudi je u sva tri kombinovana indikatora pre ispitivanja pronadjeno negativno odstupanje u odnosu na preporučene vrednosti, i to za  po minimum 35%. Svi su bili u crvenoj zoni po sva tri indikatora, iako nisu imali nikakve hronične bolesti.

 

Zatim je ovih sedamdeset ljudi na slučajan način podeljeno u dve grupe. Testnoj grupi od pedeset ljudi je tokom trideset dana davana himalajska so, dok je kontrolnoj placebo grupi od dvadeset ljudi, umesto himalajske davana morska so.

 

Rezultati su bili veoma zanimljivi: u obe grupe je došlo do poboljšanja, ali je razlika bila drastična!!!

 

REZULTATI KONTROLNE TESTNE GRUPE NA MORSKU SO


Kod testne grupe kojoj je, kako se naknadno utvrdilo, davana morska so došlo je do sledećih promena u indikatorima:

 

Mineralizacija

 

U poželjnu ZELENU ZONU nije dospeo nijedan od dvadeset ispitanika koji su uzimali morsku so.

Kod 16% ispitanika se nivo mineralizacije organizma povećao toliko da su dospeli u ŽUTU ZONU, sa plus-minus 15% odstupanja od norme.

Kod preostalih 84% ispitanika se neznatno popravila mineralizacija organizma, tako da su i dalje ostali u okviru CRVENE ZONE predvidjene norme za mineralizaciju.

 

Oksidativni stres

 

Uzimanjem morske soli, 4% ispitanika popravilo je ovaj indikator zdravlja toliko da je dospelo u ZELENU ZONU u okviru zadane norme.

Kod 19% ispitanika, ovaj indikator zdravlja koji meri otpornost na oksidativni stres se popravio toliko da su dospeli u ŽUTU NORMU u okviru plus-minus 15% predvidjene norme.

Medjutim i dalje je velika većina ispitanika, odnosno 77% testiranih ostalo u CRVENOJ ZONI koja označava nepoželjne vrednosti ovog indikatora zdravlja.

 

Hidratacija

 

Hidrataciju je uzimanjem morske soli popravilo 6% isptanika u dovoljnoj meri da su dospeli u ZELENU ZONU u okviru plus-minus 5% norme za hidrataciju

Oko 13% ispitanika testne grupe popravilo je hidrataciju organizma uzimanjem morske soli i dospelo u ŽUTU ZONU.

Medjutim, čak je 81% ispitanika ostalo u crvenoj zoni norme za hidrataciju.

 

 

REZULTATI GLAVNE TESTNE GRUPE NA HIMALAJSKU KRISTALNU SO

 

Mineralizacija

 

Niko nije ostao u nepoželjnoj CRVENOJ ZONI u odnosu na zadatu normu mineralizacije! Apsolutno svi pojedinci iz ove grupe su izašli iz crvene, nepoželjne zone!

Dalja podela je bila ovakva:

58% ispitanika na himalajsku so je dospelo u dozvoljenu ŽUTU ZONU, a 42% je ušlo u poželjnu ZELENU NORMU u odnosu na indikatore mineralizacije organizma!

 

Oksidativni stres

 

Ponovo 0%! Niko od ispitanika nije ostao u nepoželjnoj CRVENOJ ZONI odstupanja od norme.

Uzimanjem himalajske doli 56% ispitanika je unapredilo stanje organizma toliko da je dospelo u dopuštenu, ŽUTU ZONU norme za takozvani oksidativni stres.

Značajnih 44% ispitanika je ušlo u ZELENU ZONU norme za oksidativni stres organizma jednostavno uzimanjem čiste himalajske kristalne soli.

 

Hidratacija

 

I po trećem indikatoru, svi ispitanici izašli su iz nepoželjne CRVENE ZONE.

51% ispitanika je popravilo indikator hidratacije organizma za toliko da su se našli u dozvoljenoj ŽUTOJ ZONI u okviru predvidjene plus-minus 15% norme.

Čak je 49% ispitanika pukim uzimanjem čiste himalajske kristalne soli tokom trideset dana u potpunosti popravilo ovaj indikator zdravlja i ušlo u preporučenu ZELENU ZONU!

 

 

ZAKLJUČAK

 

Himalajska kristalna so se pokazala kao neuporedivo kvalitetnija od morske soli, a samim tim i od obične kuhinjske soli u ljudskoj ishrani.

Ovi testovi su dokazali da je originalna himalajska ružičasta so vrhunski delotvoran proizvod za mineralizaciju i hidrataciju organizma, kao i za stabilizovanje oksidacionog stresa u ljudskom telu. Hidratacija tela se popravila u proseku za oko 10%.

 

Istovremeno se nisu ispoljili nikakvi negativni efekti, kontraindikacije ili neželjena interakcija himalajske soli sa drugom hranom ili lekovima.

 

Izvor:

http://www.himalayancrystalsalt.com/clinical-research.html