SO I ZDRAVLjE

 

Dobro je poznato da je so od ključne važnosti po zdravlje. Medjutim, velika je razlika izmedju stone kuhinjske soli i himalajske kristalne roze soli.

 

Obična kuhinjska so nema više ničeg zajedničkog sa prvobitnom solju. Prirodna so se "hemijski pročisti" i svede jedino na natrijum i hlor. Važni minerali i mikronutrijenti smatraju se nečistoćom i otklanjaju se. So koja preostaje nije više prirodna i predstavlja otrov za telo. Moderne metode rudarenja i hemijske obrade pretvorile su "belo zlato" u jedva upotrebljivu supstancu. Klinička ispitivanja na osnovu dvostruko skrivene placebo metode sa himalajskom kristalnom solju pokazale su nebrojene koristi ove soli za naše telo.

 

Ključni za naš život su takozvani "primarni elektroliti", naime kalijum (K+), kalcijum (Ca2+), magnezijum (Mg2+), hlor (Cl-), fostfat (PO4,3-) i vodonik karbonat (HCO3-) i još neke druge mineralne soli.


Oznake za naelektrisanje, simboli plus (+) i minus (-) označavaju da ove supstance u telu imaju jonsku prirodu. Reči kao što su joni, jonski, jonizovan se odnose na električni napon, odnosno na električni potencijal. Drugim rečima, odnose se na ENERGIJU. Naše telo funkcioniše na osnovu te ENERGIJE i zahteva specifičnu i složenu kombinaciju elektrolita kako bi održavalo finu ravnotežu unutar–ćelijske i vanćelijske sredine u telu.


Ključno po naš opstanak je prisustvo veoma preciznih količina pravih elektrolita. Elektroliti su ti koji regulišu hidrataciju tela, pH vrednost krvi, pritisak u krvnim sudovima i elektroliti su ključni za nervnu aktivnost i rad mišića. Čitavo naše mišićno tkivo i nervi su tkiva sposobna da kontrolisano provode elektricitet. Aktivnost elektrolita u telu obezbedjuje grčenje i opružanje mišića, samim tim i svaki pokret.


Nema i ne može biti ni jedne misli ni reči bez soli u našem telu. A bez odgovarajućeg nivoa ključnih elektrolita koje smo naveli, može doći do mišićne slabosti i do nekontrolisanog grčenja u mišićima. Ravnotežu elektrolita možemo da održavamo unoseći so kroz hranu ili piće, kao na primer kroz tonik od himalajske soli. Voda i so regulišu svaku pojedinu metaboličku funkciju u telu ponaosob. Bez vode i soli, ni čvrsta materija u telu nema svrhu. Voda i so aktiviraju naše telo i daju mu energiju!