SAVRŠENA RELAKSACIJA

Kupke od himalajske soli

  Primordijalne mesečeve kupke

Pre oko 250 miliona godina, u doba kada su nastajali Himalaji, lava je prekrila i isušila drevno more, na tlu koje se nalazilo u oblasti današnjeg Pendžaba podno Himalaja. Stotinama miliona godina slane doline ležale su zatrpane, zbog čega je so ostala netaknuta i potpuno čista sve do današnjih dana. Upravo o toj pradrevnoj soli govorimo kada govorimo o himalajskoj kristalnoj roze soli, najčistijoj soli na Zemlji, soli punoj minerala i specifično ružičaste nijanse nastale usled oksidisanja gvožđa.


Zamislite kako se ljuljuškate u primordijalnom okeanu. Zemlja tog doba je čista, planeta odiše devičanskom aurom. Nalazite se na mirnoj površini beskrajne vode, potpuno izbalansirani i opušteni… U dobu ste u kome vlada jedino čista životna energija… Oko sebe osećate silu dva nebeska tela, Zemlje i Meseca. Zamislite da sanjate ovaj san u sebi i ponavljajte taj osećaj po želji i potrebi… zaista je moguće!

U današnje vreme, tokom punog meseca, a pogotovu u doba plime, ove sile su najjače. Na talasima mesečeve gravitacije i svetlosti oživljavaju nam u svesti mistični i drevni snovi prvobitnog Okeana i prvobitne Zemlje. Aktivira se i pojačava pasivna bioenergija tela i otvaraju se naše bioenergetske tačke.

Kupka u himalajskoj soli tokom mladog meseca kao da ima efekat trodnevnog posta.

Iskoristimo menu punog meseca da u kupki od himalajske soli kroz kožu upijemo hranljive minerale i svu tu primordijalnu silu i da pomognemo buđenju energije u telu i njegovom isceljenju.

  Detoks

 

Slana kupka u himalajskoj soli, ostatku prvobitnog okeana iz doba pre nastanka Himalaja, znači ponovno uranjanje u tu čistu, drevnu energiju. Bioenergetski deficiti se uravnotežuju, naše slabe energetske tačke ojačavaju, reaktiviraju se energetski i bioelektrični tokovi našeg organizma.

Funkcionisanje telesnih organa počne da rezonira i da se usklađuje sa vibracijama prirodnih minerala kojima je kupka prebogata. To aktivira prirodne telesne regulatorne mehanizme i podstiču proces samoizlečenja.

Kao suprotnost normalnoj kupki koja izvlači vlagu iz tela, kupka u himalajskoj soli taloži minerale i so u površinskom sloju kože i vezuje vodu. Tako se formira zaštitni sloj na telu, pa telo ne dehidrira tokom i nakon kupke.

Toksini se oslobađaju iz tela osmozom, a minerali iz kupke u himalajskoj soli se apsorbuju preko kože. Na taj način se smanjuje kiselost tela i reguliše pH vrednost organizma. Eko sistemom upravlja Majka Priroda, neuprljana, mnogo jednostavnija nego što je danas.