HIMALAJSKA SO - NAJČISTIJA SO NA PLANETI

Energija i materija

 

So je posrednik između Materije i Energije.

  Sama reč so dolazi iz latinskog jezika, od reči sal. U drevna vremena, Rimska vojska plaćana je solju. Starolatinska reč salarium, odnosno plata solju, u korenu je engleske reči salary koja je i  danas u upotrebi za platu. Reč sal sa druge strane potiče od latinskog sol, što znači sunce. Mitološki, a i prema definiciji, sol je “reka svetlosti” – materijalizovanje sunčeve energije u tečnom obliku, koji se potom vezuje u geometrijsku strukturu kocke koja stvara i održava život. Sav život na Zemlji vodi poreklo od Sunca i iz primordijalnog okeana”.

Zanimljivo je da naša krv sadrži poptuno isti slani rastvor vode i soli kao i prvobitno more.

  Ta slana voda kola kroz naše krvne sudove koji su dugi neverovatnih 95 hiljada kilometara, što je više od dva obima oko zemaljske kugle, gonjena silama gravitacije, osmoze itd. Ona reguliše i uravnotežuje sve postojeće funkcije u telu, svaku za sebe.

Nema misli, nema dela, u našem telu bez soli nema ničega!