HIMALAJSKA SO - NAJČISTIJA SO NA PLANETI

Rafinisana so

 

Rafinisana so se svodi na natrijum hlorid, dok su važni minerali iz nje uklonjeni.

  Od samog početka industrijskog doba, kamena so iz rudnika soli i skoro 90% morske soli koja se dobija isparavanjem morske vode, rafinišu se i iz njih se otklanjaju takozvane hemijske nečistoće. To se uglavnom radi kroz hemijske procese zahvaljujući kojima se soli na kraju svedu samo na natrijum i na hlorid. Važni minerali i mikronutrijenti se smatraju “nečistim” i eliminišu se iz soli. “Čist” natrijum hlorid koji preostane ne postoji nigde u prirodi i na žalost, u tom obliku predstavlja otrov za ljudsko telo.

Osim toga, aditivi koji se dodaju u so tokom hemijskih procesa “čišćenja i rafinisanja” pojačavaju agresivna svojstva natrijum hlorida. Bolesti koje nastaju od preterane upotrebe joda u tačnoj su srazmeri sa količinom joda koji se dodaje kuhinjskoj soli kao aditiv.

  Telo doživljava hemijski očišćenu i obogaćenu so kao agresivan otrov i pokušava da je se što pre otarasi. To izaziva neprestani stres i naprezanje u bubrezima, jetri i ostalim ekskretivnim organima. Danas se u skoro svakoj prerađevini koju kupujemo koristi hemijski tretirana so za konzervisanje hrane.

Stoga, kada hrani koja je već slana dodamo još soli, naše telo dobije daleko više soli nego što može da eliminiše. U takvoj situaciji ono nastoji da izoluje prekomerne količine soli. Tada se molekuli vode grupišu, pokušavajući da jonizuju natrijum hlorid i da ga razlože na natrijum i hlor kako bi ga neutralisali. Da bi telo stvorilo uslove za taj proces, primorano je da žrtvuje dragocenu vodu tako što će je izvući iz svojih ćelija i time neutralisati natrijum hlorid.

Nakon što dehidriraju, ćelije našeg tela odumiru!